A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 239

Górnośląskie Towarzystwo Literackie w Katowicach. GTL
Górnośląskie Towarzystwo Literackie w Katowicach
G ó r n o ś l ą s k i e   T o w a r z y s t w o   L i t e r a c k i e   w   Katowicach

GTLTerminy posiedzeń Zarządu

Szanowni Państwo! Koleżanki i Koledzy!

Zapraszam wszystkich członków Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa
Literackiego na ostatnie w tej kadencji (2014-19) zebranie Zarządu
GTL, w siedzibie Stowarzyszenia, w dniu 28 lutego 2020 w sali nr 103
przy ul. Ligonia 7 w Katowicach o godz. 16.00 (piątek).

Przedmiotem naszych obrad będą następujące kwestie:

1. Sprawozdanie zarządu GTL za rok 2019; dyskusja, próba podsumowania
skutków naszej działalności w minionych latach, podjęcie uchwały za rok 2019;

2. Przygotowanie organizacyjne i merytoryczne Walnego Zebrania Członków GTL
(proponowanego na ostatnią dekadę marca), w tym:

a) zatwierdzenie terminu i miejsca obrad WZ;
b) zatwierdzenie projektu porządku obrad;
c) dyskusja i akceptacja przez Zarząd ewentualnych projektów uchwał;
d) propozycje personalne Zarządu dotyczące organizacji WZ: składu
komisji skrutacyjnej, komisji wniosków, komisji mandatowej;
e) propozycje personalne dotyczące kandydatów do Zarządu GTL w kolejnej
kadencji oraz Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;
f) propozycje personalne osoby przewodniczącego Zarządu GTL w kolejnej
kadencji;
g) ustalenie treści i zakresu merytorycznego materiałów dla uczestników WZ,
przygotowanych przez Zarząd GTL.

Bardzo Państwa proszę o niezawodną obecność na posiedzeniu ze względu na wagę,
stopień skomplikowania (i wymogi formalne) podejmowanych spraw i tematów.

Pozdrawiam serdecznie
dr Tadeusz Sierny
Prezes Zarządu GTL