Górnośląskie Towarzystwo Literackie w Katowicach
G ó r n o ś l ą s k i e   T o w a r z y s t w o   L i t e r a c k i e   w   Katowicach

Kanały RSSCo to jest RSS?

RSS (Really Simple Syndication) to sposób rozpowszechniania informacji umieszczanych na stronach WWW. Wiadomości RSS są dostarczane w formie nagłówków i przypominają pocztę elektroniczną - zawierają tytuł, skrót wiadomości oraz link, prowadzący do strony internetowej z pełną informacją. Do odczytywania wiadomości RSS wykorzystywane są specjalne programy, podobne do programów pocztowych.

Kanały RSS w portalu www.slaskgtl.pl

Najnowsze wpisy
Aktualności