niedziela / 17 stycznia 2021 Gtl Członkowie Miesięcznik "Śląsk" Partnerzy Kontakt
Górnośląskie Towarzystwo Literackie w Katowicach
G ó r n o ś l ą s k i e   T o w a r z y s t w o   L i t e r a c k i e   w   Katowicach

"ŚLĄSK" - skład redakcji*

Redaktor Naczelny: Tadeusz Sierny

Zastępca Redaktora Naczelnego: Andrzej Jarczewski

Zastępca Redaktora Naczelnego: Marian Kisiel

Sekretarz Redakcji: Tomasz Bienek

Dział literatury: Maria Korusiewicz

Korekta: Anna Gaudy-Piątek

 

Stali współpracownicy:

Ewa Bartos

Magdalena Dziadek

Ryszard Jasnorzewski

Wiesława Konopelska

Wojciech Lipowski

Zbigniew Lubowski

Jan Miodek

Julia Montewska

Katarzyna Niesporek

Jerzy Paszek

Dariusz Pietrucha

Henryk Szczepański

Joanna Warońska

Agnieszka Zielińska

autor: Marian Kisiel