Górnośląskie Towarzystwo Literackie w Katowicach
G ó r n o ś l ą s k i e   T o w a r z y s t w o   L i t e r a c k i e   w   Katowicach

Redakcja slaskgtl.plAktualności:

Teatr − Katarzyna Walotek-Ściańska

Muzeum − Sylwia Gajownik

Spotkania, konferencje, wieczory autorskie − Katarzyna Kuroczka (Bereta)

Sylwetka tygodnia − Katarzyna Kuroczka (Bereta)

Wywiad − Katarzyna Walotek-Ściańska, Katarzyna Kuroczka (Bereta)

Publicystyka − Ryszard Bednarczyk

Śląskie sceny − Katarzyna Walotek-Ściańska

Krytyka literacka − Katarzyna Niesporek, Ewa Wylężek

Sztuki plastyczne − Katarzyna Młynarczyk, Michalina Wawrzyczek-Klasik

Muzyka na Śląsku − Jacek Kurek

Galeria miesiąca − Katarzyna Kuroczka (Bereta)

Szkoła poetów - Barbara Janas-Dudek, Jacek Dudek, Ewa Olejarz, Sabina Waszut