Górnośląskie Towarzystwo Literackie w Katowicach
G ó r n o ś l ą s k i e   T o w a r z y s t w o   L i t e r a c k i e   w   Katowicach

"ŚLĄSK" dostępny online*

Niektóre artykuły, publikowane w miesięczniku „Śląsk”, można znaleźć w różnych miejscach internetu. Teraz udostępniamy całe numery naszego pisma w takiej postaci, w jakiej zostały wydrukowane. Pliki PDF można zapisać na własnym komputerze i wydrukować dowolny tekst. Artykuły - z myślą o późniejszym życiu tych tekstów w infosferze - przygotowujemy w taki sposób, by (wraz z ilustracjami) zajmowały dokładnie jedną, dwie, trzy lub cztery strony.  Numery aktualne udostępniamy z niewielkim poślizgiem.

 

Krótka instrukcja

U samej góry niniejszej strony znajdziemy zakładkę Miesięcznik „Śląsk”. Klikamy. Teraz przechodzimy na sam dół, gdzie znajdują się miniatury okładek od roku 2014 do 2019. Strzałki pomagają znaleźć potrzebny numer. Klikamy. Poniżej Spisu, tuż nad ikonami okładek, znajdziemy plik PDF wybranego numeru.

 

Bibliografia

W każdym styczniowym numerze „Śląska” znajdziemy (na końcu):  Indeks alfabetyczny autorów i ich publikacji, zamieszczonych w miesięczniku „Śląsk” w roku poprzednim.

 

slaskmies@gmail.com

autor: Red.