czwartek / 29 października 2020 Gtl Członkowie Miesięcznik "Śląsk" Partnerzy Kontakt
Górnośląskie Towarzystwo Literackie w Katowicach
G ó r n o ś l ą s k i e   T o w a r z y s t w o   L i t e r a c k i e   w   Katowicach

GTLSkład zarządu GTL-u

SKŁAD ZARZĄDU
GÓRNOŚLĄSKIEGO TOWARZYSTWA LITERACKIEGO

 

Kadencja V
2013 – 2019


Tadeusz Sierny Prezes zarządu

Grażyna Szewczyk: Wiceprezes zarządu
Marian Kisiel: Wiceprezes zarządu
Marian Sworzeń: Sekretarz zarządu
Jerzy L. Woźniak: Skarbnik zarządu
Marta Fox, Jan Malicki, Kazimierz Kaszper, Maria Korusiewicz, Adam K. Podgórski, Janusz I. Wójcik: Członkowie zarządu.

HONOROWY PRZEWODNICZĄCY GÓRNOŚLĄSKIEGO TOWARZYSTWA LITERACKIEGO

Tadeusz Kijonka