A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 239

Górnośląskie Towarzystwo Literackie w Katowicach. Darowizny na rzecz "ŚLĄSKA"
Górnośląskie Towarzystwo Literackie w Katowicach
G ó r n o ś l ą s k i e   T o w a r z y s t w o   L i t e r a c k i e   w   Katowicach

Darowizny na rzecz "ŚLĄSKA"Prośba o wsparcie miesięcznika

Górnośląskie Towarzystwo Literackie nie prowadzi wyodrębnionej działalności gospodarczej, a wszystkie uzyskane przychody w tym także darowizny

- zgodnie z §59.1. statutu GTL -

przeznacza wyłącznie realizację celów statutowych: na pokrycie kosztów edycji i druku miesięcznika społeczno-kulturalnego „Śląsk”.

 

Przyjaciele, Sympatycy, Członkowie GTL, Darczyńcy

proszeni są o przekazywanie darowizn

z przeznaczeniem na działalność statutową Stowarzyszenia na konto GTL:

 35 1090 1186 0000 0001 3487 3929

autor: Red.