Górnośląskie Towarzystwo Literackie w Katowicach
G ó r n o ś l ą s k i e   T o w a r z y s t w o   L i t e r a c k i e   w   Katowicach

Miesięcznik "Śląsk"Wydawca Miesięcznika "Śląsk": Górnośląskie Towarzystwo Literackie w Katowicach

Biblioteka Śląska w Katowicach

Skład redakcji:

Wiesława Konopelska - redaktor naczelna

Maria Sztuka - sekretarz redakcji - dział kulturalny

Bogdan Widera - dział społeczno-historyczny

Wojciech Łuka - dział graficzny

Maria Korusiewicz - dział prozy i poezji


Wszystkie numery archiwalne zostały zdigitalizowane przez Bibliotekę Śląską i można je przejrzeć w wersji elektronicznej na stronie Śląskiej Biblioteki Cyfrowej (link).


Styczeń 2018

Duchowość regionu

Spis treści

Spis treści

 

 

PUBLICYSTYKA

2. Tadeusz Sierny OD REDAKTORA

4 Tadeusz Sierny SŁUŻBA OBYWATELOM. Rozmowa z Jarosławem Wieczorkiem

6 Marian Gerlich Duchowość ZNACZY DRUGIEGO CZŁOWIEKA rozumieć

10 Rozmowa z Przemysławem Fabjańskim PODRÓŻNIK, WŁÓCZĘGA

19 Henryk Szczepański Powstańczy kapelan z Józefowca

25 Emilia Wieczorkowska TRZY MATKI

28 Andrzej Jarczewski śLĄSKA INTELIGENCJA KATOLICKA

31 Andrzej Jarczewski śLĄSK. ZMIANA PARADYGMATU

42 Jacek Wojciechowski POCHWAŁA INTUICJI

45 PORTRETY MISTRZÓW. Marian Kisiel DANUTA OPACKA-WALASEK

48 Spór o plac Wilhelma Szewczyka

50 Tomasz Bienek ŚLĄSKIE TAJEMNICE

52 Tomasz Markiewska  REFORMACJA Z PERSPEKTYWY BIELSKA BIAŁEJ

56 BLASK ARCYDZIEŁ Jerzy Paszek BLASK BLADEGO PŁOMIENIA

66 Krystian Krzemiński BOLESŁAW LUBOSZ – PRZYPISY DO BIOGRAFII

 

WYDARZENIA

32 Katarzyna Niesporek 60 LAT KAPŁAŃSTWA ABP. DAMIANA ZIMONIA

68. Tomasz Bienek MARSZ TRZECH KRÓLI

 

POEZJA I PROZA

3 WIERSZ NA OTWARCIE. Juliusz Wątroba MIŁOSTKI

14 Juliusz Wątroba WIERSZE

16 Anna Sitkowa REMONTOWA SYLWA

36 Alojzy Lysko ACHIM DZIADYGA

54 Barbara Doniec SUKNIE OFELII. WIERSZE

 

FELIETONY

58 MIĘDZY NUTAMI. Magdalena Dziadek Straszny dwór w przekroju. Dlaczego wydajemy na nowo Moniuszkę?

64 ROK OLIMPIJSKI. Ryszard Jasnorzewski

65 ŚLĄSKA OJCZYZNA POLSZCZYZNA. Jan Miodek FARFOCLE

 

PLASTYKA

34 Wiesława Konopelska MALARSTWO ZDZISŁAWA KUDŁY

 

TEATR

59 Joanna Warońska ZATRZYMANE CIAŁO, PORUSZONE MYŚLI

 

KSIĄŻKI

60 Ewa Bartos DEMON OPOWIEŚCI

61 Ryszard Jasnorzewski PISANIE JAKO CHOROBA ZŁOŚLIWA

62 Ksenia Olkusz EKLEKTYCZNA SPÓJNOŚĆ

63 Elżbieta Dutka „Bądź wdzięczna Byłaś hojnie obdarzona”

 

 

Z ŻYCIA BIBLIOTEK

71 Aleksandra Pietruszewska NIESZABLONOWO NA 50-LECIE

 

ADDENDA

74 NOTATNIK KULTURALNY

79 „ŚLĄSK”.SPIS TREŚCI ZA ROK 2017

 

NA OKŁADCE:

Erwin Sówka, Święta Barbara, 1988

  • Styczeń 2014
 • Luty 2014
 • Marzec 2014
 • Kwiecień 2014
 • Maj 2014
 • Czerwiec 2014
 • Lipiec 2014
 • Sierpień 2014
 • Wrzesień 2014
 • Październik 2014
 • Listopad 2014
 • Grudzień 2014
 • Styczeń 2015
 • Luty 2015
 • Marzec 2015
 • Kwiecień 2015
 • Maj 2015
 • Czerwiec 2015
 • Lipiec 2015
 • Sierpień 2015
 • Wrzesień 2015
 • Październik 2015
 • Listopad 2015
 • Grudzień 2015
 • Styczeń 2016
 • Luty 2016
 • Marzec 2016
 • Kwiecień 2016
 • Maj 2016
 • Czerwiec 2016
 • Lipiec 2016
 • Sierpień 2016
 • Wrzesień 2016
 • Październik 2016
 • Listopad 2016
 • Grudzień 2016
 • Styczeń 2017
 • Luty 2017
 • Marzec 2017
 • Kwiecień 2017
 • Maj 2017
 • Czerwiec 2017
 • Lipiec 2017
 • Sierpień 2017
 • Wrzesień 2017
 • Październik 2017
 • Listopad 2017
 • Styczeń 2018