Górnośląskie Towarzystwo Literackie w Katowicach
G ó r n o ś l ą s k i e   T o w a r z y s t w o   L i t e r a c k i e   w   Katowicach

Miesięcznik "Śląsk"Wydawca Miesięcznika "Śląsk": Górnośląskie Towarzystwo Literackie w Katowicach

Biblioteka Śląska w Katowicach

Skład redakcji:

Wiesława Konopelska - redaktor naczelna

Maria Sztuka - sekretarz redakcji - dział kulturalny

Bogdan Widera - dział społeczno-historyczny

Wojciech Łuka - dział graficzny

Maria Korusiewicz - dział prozy i poezji


Wszystkie numery archiwalne zostały zdigitalizowane przez Bibliotekę Śląską i można je przejrzeć w wersji elektronicznej na stronie Śląskiej Biblioteki Cyfrowej (link).


Marzec 2015

Skandynawia na Śląsku?

Spis treści

PUBLICYSTYKA

6. Grzegorz Sztoler  ŚLĄZAK NA FARMIE WIKINGÓW

9. Aleksandra Jochymek, Grzegorz Bartusik  SAGA O ŚLĄSKICH NORDYSTACH

10. „ROZMOWA NA 20-LECIE” Rozmowa z prof. dr. hab. Janem Miodkiem NIE TYLKO O MOWIE REJÓW I KOCHANOWSKICH

14. Jacek Kurek LEGENDA O SIEDMIU MARZENIACH

18. Rozmowa z prof. dr hab. Ewą Teodorowicz-Hel lman O POLONISTYCE W SZWECJI

21. Grażyna Barbara Szewczyk O NOWYM TRENDZIE WE WSPÓŁCZESNEJ LITE RATURZE SKANDYNAWSKIEJ

26. Henryk Szczepański 150 LAT KATOWIC. KATOWICE ZA KERNERA

29. Jakub Morawiec O SPOŁECZEŃSTWIE I KULTURZE SKANDYNAWSKIEJ EPOKI WIKINGÓW

30. Jakub Morawiec PROJEKT EDDA, CZYLI PRZYWRÓCIĆ PAMIĘĆ O APOLONII ZAŁUSKIEJ-STRÖMBERG

38. Maria Lipok-Bierwiaczonek NIEOCZYWISTE  TYCHY

44. Rozmowa z Moniką i Rafałem Chojnackimi FENOMEN SKANDYNAWSKIEGO KRYMINAŁU

46. Rozmowa z Marią Danielską NORDALIA – NA CO TO KOMU?

52. Alicja Badetko POLSKIE DROGI W SZWECJI

58. Ryszard Bednarczyk DO DOMÓW WRACALI WYCIEŃCZENI

60. XXV LAT RESTYTUCJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Krzysztof Kosiński BO UDAŁO SIĘ W... PORTO ALEGRE

FELIETONY

17. NOTATNIK SPÓŹNIONEGO PRZYBYSZA Marek S. Szczepański REGION NA STRATEGICZNYM ROZDROŻU

43. ŚLĄSKA OJCZYZNA POLSZCZYZNA Jan Miodek ZA BAJTLA

59. PORADNIA JĘZYKOWA Katarzyna Wyrwas INTERNISAŻ

66. MIĘDZY NUTAMI Magdalena Dziadek NA POŻEGNANIE BOŻEGO NARODZENIA. W ZENICIE KARNAWAŁU. MŁODA MUZYKA W NOSPR. KORD I GAVRYLUK W NOSPR

75. Z MOICH GÓREK Witold Turant MEDIA CHAMORUM

83. ANEGDOTY Henryka Bzdoka

84. Z ZAPISKÓW EMERYTA Jarosław Starzyk FRANZ JOSEF I, MIŁOSZ I...

PLASTYKA

34. Katarzyna Bereta MALARZ ŚLĄSKI? Adam Bunsch w opowieściach Franciszka Bunscha i Adama Bunscha jr.

48. Maciej M. Szczawiński O CZYM MÓWIĄ PIWONIE, KOGUTY, RÓŻE I KACZKI

49. ANNA LAMPE. Malarstwo

50. URSZULA FIGIEL-SZCZEPKA. Malarstwo

51. Wiesława Konopelska ZAPATRZONA W PEJZAŻ

56. Wiesława Konopelska CZESŁAW SŁANIA, POLAK KTÓRY ROZSŁAWIŁ SZWECJĘ. O miniaturowych arcydziełach Czesława Słani

84. KOLEKCJA JUBILEUSZOWA „ŚLĄ SKA”. MAŁGORZATA LAZAREK

KSIĄŻKI

69. Bogdan Widera KRÓTKO O KSIĄŻKACH

70. Sylwia Borowik ŻYCIE JEST BAŚNIĄ

71. Edyta Antoniak-Kiedos PROSTOTA W PIEŚNI ODKRYTA

72. Jacek Lyszczyna LAMENT NAD ŚMIERCIĄ HISZPAŃSKIEGO TOREADORA

73. Bogdan Widera OSZUST W RATUSZU?

73. Adriana Urgacz-Kuźniak Z RADOŚCIĄ UTONĘŁAM W KROPLI

TEATR

64. Joanna Warońska GUMKI BB

65. Witold Kociński PALCE GRYŹĆ I BRZUCHY TRZYMAĆ

POEZJA I PROZA

1.WIERSZ NA OTWARCIE Peter Laugesen * * * (lewicową pomyłkę)

22. Aino Trosell NA ODLUDNEJ WYSPIE. Przekład Grażyna B. Szewczyk

32. Peter Laugesen WIERSZE

40. Jan Erik Vold WIERSZE

EKOLOGIA

62. Jolanta Matiakowska KADRY Z ŻYCIA LEŚNIKA

STAŁE RUBRYKI

4. ŚLĄSKI MIESIĄC

67. ZNAKI I TWARZE MIASTA KATOWICE. ZANIM ZABRZMIAŁO ŚLĄSKIE PRAWYKONANIE IV SYMFONII H.M. GÓRECKIEGO

68. OPOLSKIE

74. Z ŻYCIA BIBLIOTEK Bogna Dobrakowska, Izabela Kochańczyk, Marta Kryś „A DROGA WIEDZIE W PRZÓD I W PRZÓD...”

NOTATNIKI KULTURALNE

76. Wiesława Konopelska KATOWICE

78. Jan Picheta BIELSKO

79. Joanna Kotkowska CZĘSTOCHOWA

80. Janusz Wójcik OPOLE

81. Maria Sztuka ZAGŁĘBIE

82. Jacek Sikora ZAOLZIE

NA OKŁADCE:

Islandzki lodowiec. Fotografia: Dariusz Rott

 Pobierz w formacie PDF

 • Styczeń 2014
 • Luty 2014
 • Marzec 2014
 • Kwiecień 2014
 • Maj 2014
 • Czerwiec 2014
 • Lipiec 2014
 • Sierpień 2014
 • Wrzesień 2014
 • Październik 2014
 • Listopad 2014
 • Grudzień 2014
 • Styczeń 2015
 • Luty 2015
 • Marzec 2015
 • Kwiecień 2015
 • Maj 2015
 • Czerwiec 2015
 • Lipiec 2015
 • Sierpień 2015
 • Wrzesień 2015
 • Październik 2015
 • Listopad 2015
 • Grudzień 2015
 • Styczeń 2016
 • Luty 2016
 • Marzec 2016
 • Kwiecień 2016
 • Maj 2016
 • Czerwiec 2016
 • Lipiec 2016
 • Sierpień 2016
 • Wrzesień 2016
 • Październik 2016
 • Listopad 2016
 • Grudzień 2016
 • Styczeń 2017
 • Luty 2017
 • Marzec 2017
 • Kwiecień 2017
 • Maj 2017
 • Czerwiec 2017
 • Lipiec 2017
 • Sierpień 2017
 • Wrzesień 2017
 • Październik 2017
 • Listopad 2017