Górnośląskie Towarzystwo Literackie w Katowicach
G ó r n o ś l ą s k i e   T o w a r z y s t w o   L i t e r a c k i e   w   Katowicach

Członkowie 

Stanclik Mieczysław

 

Strzewiczek Albert

 

Szewczyk Grażyna

 

Szopa Edward

 

Trepka Andrzej

 

Tytko Jan

 

Waszek Lucyna

 

Wątroba Juliusz

 

Wernerowa Anna

 

Widera Aleksander

 

Wilczek Piotr

 

Wojnarowski Edmund

 

Wójcik Włodzimierz

 

Zabierowski Stefan

 

Zaczyk Eugeniusz

 

Zwoźniakowa Renata

 

Żak Andrzej