poniedziałek / 13 lipca 2020 Gtl Członkowie Miesięcznik "Śląsk" Partnerzy Kontakt
Górnośląskie Towarzystwo Literackie w Katowicach
G ó r n o ś l ą s k i e   T o w a r z y s t w o   L i t e r a c k i e   w   Katowicach

AktualnościOgłoszenia

Niektóre artykuły, publikowane w miesięczniku „Śląsk”, można znaleźć w różnych miejscach internetu. Teraz udostępniamy całe numery naszego pisma w takiej postaci, w jakiej zostały wydrukowane. To są pliki PDF (drukarskie) o „ciężarze” ok. 20 MB. Można je zapisać na własnym komputerze i wydrukować dowolny tekst. Artykuły - z myślą o późniejszym życiu tych tekstów w infosferze - przygotowujemy w taki sposób, by (wraz z ilustracjami) zajmowały dokładnie jedną, dwie, trzy lub cztery strony. Roczniki 2014-16 udostępniamy w kolorze w słabszej rozdzielczości, natomiast rocznik 2018 publikujemy - na razie - tylko w wersji czarno-białej, ale za to w dobrej rozdzielczości (bez stron kolorowych). Opinie internautów zadecydują, jak będą udostępniane wszystkie numery.

 

Krótka instrukcja

U samej góry niniejszej strony znajdziemy zakładkę „Miesięcznik „Śląsk”. Klikamy. Teraz przechodzimy na sam dół, gdzie znajdują się miniatury okładek od roku 2014 do 2019. Strzałki pomagają znaleźć potrzebny numer. Klikamy. Pojawi się teraz cały (nieaktywny) Spis treści. Poniżej Spisu, tuż nad ikonami okładek, znajdziemy plik PDF danego numeru.

 

Bibliografia

W każdym styczniowym numerze „Śląska” znajdziemy (na końcu): Indeks alfabetyczny autorów i ich publikacji, zamieszczonych w miesięczniku „Śląsk” w roku poprzednim.

 

Uwagi krytyczne (tudzież apologetyczne:) prosimy wysyłać na adres:

slaskmies@gmail.com

autor: Red.