A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 239

Górnośląskie Towarzystwo Literackie w Katowicach. Sylwetka
Górnośląskie Towarzystwo Literackie w Katowicach
G ó r n o ś l ą s k i e   T o w a r z y s t w o   L i t e r a c k i e   w   Katowicach

SylwetkaKatarzyna Kuroczka (Bereta)

Katarzyna Bereta

Biografia

Rocznik 1977. Doktor nauk humanistycznych, literaturoznawca, eseistka, publicystka, krytyk literacki, poetka, prozaik. Stypendystka Ministra Kultury (2014). Nominowana do ogólnopolskiej nagrody SGL Local Press 2016 za wywiad z prof. Zbigniewem Białasem. Autorka licznych tekstów naukowych, popularnonaukowych, publicystycznych, eseistycznych i literackich oraz wywiadów publikowanych w takich periodykach, jak: „Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie”, „CzasyPismo”, „Euphorion”, „Górnik Polski”, „Guliwer”, „Hajduczanin”, „Indeks”, „Konspekt”, „Latarnia Morska”, „Metafora”, „Migotania”, „Orbis Linguarum”, „Prowincja”, „Szafa”, „Szkice Archiwalno-Historyczne”, „Śląsk”, „Śląskie Miscellanea”, „Wiadomości św. Jadwigi”, „Zalew Kultury”, „Zwrot”. Opublikowała monografię naukową Literatura światów planowanych. O prozie socrealistycznej na Górnym Śląsku (Cieszyn 2017). Jej artykuły znajdują się w następujących zbiorowych publikacjach: Gustaw Morcinek − 120-lecie urodzin, Wymiary powrotu w literaturze, Literatura dla dzieci i młodzieży (1945−1989) (t. 3 oraz t. 4), Polska literatura popularna, Portrety kobiecości, Porządkowanie wolności. 25 Śląska w mediach, Wałbrzych i literatura. Historia kultury literackiej i współczesność, Zobaczyć i usłyszeć Śląsk. Jest autorką posłowia do książki Alojzego Lyski Jak Niobe... – opowieść górnośląska. Naukowo interesuje się kulturą i literaturą Górnego Śląska, realizmem socjalistycznym, propagandą w literaturze, w tym dla młodego odbiorcy, życiem literackim Chorzowa. Pasjonuje się także fotografią, a jej zdjęcia były kilkukrotnie nagradzane, publikowane oraz brały udział w wystawach zbiorowych.

Debiutowała:

- w prasie w 1998 roku (w okresie marzec 1998 - grudzień 2000 była redaktorem naczelnym i autorem licznych tekstów i wywiadów w założonym przez siebie miesięczniku parafialnym „Antoni”),

- w zwartej publikacji zbiorowej (almanachu poetyckim) w 2003 roku,

- własną samodzielną książką (zbiorem opowiadań i tomikiem poezji) w 2009 roku.

Najważniejszy utwór to dramat Ja, Gustaw napisany na podstawie życia i twórczości Gustawa Morcinka, którego fragmenty były czytane w Radiu Katowice.

Na łamach „Śląska” rozmawiała z: Wiesławem Myśliwskim (nr 1/2015), prof. Franciszkiem Bunschem (nr 3/2015), prof. Dorotą Simonides (nr 4/2015), Henrykiem Wańkiem (nr 8/2015), prof. Stanisławem S. Nicieją (nr 9/2015), Krzysztofem Czyżewskim (nr 10/2015), Tadeuszem Kijonką (nr 11/2015), Wojciechem Kuczokiem (nr 1/2016), Weroniką Murek (nr 2/2016), prof. Aleksandrem Nawareckim (nr 3/2016), prof. Zbigniewem Białasem (nr 5/2016), prof. Ryszardem Kaczmarkiem (nr 11/2016), Grzegorzem Chudym (nr 12/2016).

Należy do Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego. Od maja 2014 roku do grudnia 2016 roku była odpowiedzialna za dział krytyki literackiej w miesięczniku społeczno-kulturalnym „Śląsk” oraz od lutego 2014 roku do grudnia 2016 roku za stronę GTL i „Śląska”, którą sama zaprojektowała. W redakcji pojawiła się jednak już w styczniu 2014 roku, dlatego była z nią związana przez trzy pełne lata. Prowadzi blog: kuroczka.blogspot.com

Próbka tekstu

potykając się o stopnie

 

(Eugeniuszowi Tkaczyszynowi-Dyckiemu)

w szopienickiej piwnicy w połowie drogi

z katolickiego kościoła świętej Jadwigi

do Zbawiciela ewangelików

potykając się o wysokie stopnie

weszłam w posiadanie książki za złotówkę

 

gdyby nie Walenty Roździeński

szlachcic siewierski co opodal kuł żelazo

(dopóki go sąd z Katarzyną Salamonową z włości nie wyrzucił)

i gdyby nie jego poemat officina ferraria

nie byłoby antykwariusza w szopienickiej piwnicy

 

tak sobie myślę że nie byłoby literatury

w połowie drogi między katolikami a ewangelikami

gdyby nie Salamonowa która sąd przekonała w 1596

i gdyby nie Walenty który dopiero po wygnaniu z kuźni

napisał pierwszy poemat śląski

 

potykając się zrozumiałam że nie byłoby

książek piwnicy i stopni tak blisko

gdyby nie spór Salamonowej z Roździeńskim:

dziedziczki dóbr mysłowickich z nie dość mściwym lutrem

 

byłaby ferraria abo tylko huta?

Bibliografia

Publikacje zwarte:

Bereta Katarzyna: Człowiekowo. [opowiadania]. Łódź 2009, ss. 56. ISBN 978-83-89727-60-2

Bereta Katarzyna: Elementy pedagogiki specjalnej oraz szkolnictwa specjalnego i terapii niepełnosprawnych. Skrypt dla słuchaczy CKUE. Centrum Kształcenia Ustawicznego Ekonomistów w Chorzowie. Chorzów 2007, ss. 85. [brak ISBN]

Bereta Katarzyna: Pojadę na wózku serca. [wiersze]. Łódź 2009, ss. 68. ISBN 978-83-89727-61-9

Kuroczka Katarzyna: Literatura światów planowanych. O prozie socrealistycznej na Górnym Śląsku. [monografia naukowa]. Cieszyn 2017, ss. 364. ISBN 978-83-946873-0-4

Redakcja periodyku:

„Metafora. Kwartalnik literacko-artystyczny” 2013, nr 9 (90). ISSN 0867-0544. Nr ind. 384739. [byłam redaktorem naczelnym tego numeru, redagowałam go pod nazwiskiem Bereta]

„Antoni. Miesięcznik Rzymskokatolickiej Parafii św. Antoniego w Chorzowie” 1998, nr 1 – 2000, nr 33. ISSN 1506-9834. [byłam redaktorem naczelnym przez 33 numery istnienia pisma, redagowałam periodyk pod nazwiskiem Kędziora]

Artykuły w publikacjach zbiorowych:

Bereta Katarzyna: Konwencje tematyczne w socrealistycznej prozie dla dzieci i młodzieży Gustawa Morcinka. W: Gustaw Morcinek – 120-lecie urodzin. Pod red. K. Heskiej-Kwaśniewicz i J. Lyszczyny. Uniwersytet Śląski: Katowice 2012, s. 91-114

Bereta Katarzyna: O prozie realizmu socjalistycznego dla młodego odbiorcy. W: Literatura dla dzieci i młodzieży (19451989). T. 3.Red. K. Heska-Kwaśniewicz i K. Tałuć. Uniwersytet Śląski: Katowice 2013, s. 70-93

Bereta Katarzyna: O przegranej Victorii Gustawa Morcinka. W: Wałbrzych i literatura. Historia kultury literackiej i współczesność. Red. S. Bielawska, W. Browarny. Wałbrzych 2014, s. 241-253

Bereta Katarzyna: Obecność śląskich szkół wyższych na łamach miesięcznika społeczno-kulturalnego „Śląsk” w latach 1995−2014. Rekonesans. W: Porządkowanie wolności. 25 lat Śląska w mediach. Na przykładzie województwa śląskiego. Red. M. Łuczak, A. Pethe. Katowice 2014, s. 36-48

Bereta Katarzyna: Obraz kobiety na Górnym Śląsku w wybranej prozie międzywojnia. W: Portrety kobiecości. Kraków 2014, s. 78-86

Bereta Katarzyna: Powieść biograficzna dla młodego odbiorcy. Sylwetki artystów. W: Literatura dla dzieci i młodzieży (19451989). T. 4. Red. K. Heska-Kwaśniewicz i K. Tałuć. Uniwersytet Śląski: Katowice 2014, s. 116-134

Bereta Katarzyna: ‘Soc’ na Górnym Śląsku. W spirali konwencji tematycznych. W: Wymiary powrotu w literaturze. Pod red. M. Garbacik, P. Kawuloka, A. Nowakowskiego, N. Palich i T. Surdykowskiego. Wydawnictwo LIBRON: Kraków 2012, s. 55-60

Bereta Katarzyna: Soc według Newerlego. O prozie realizmu socjalistycznego Igora Newerlego w kontekście jego biografii. W: Literatura popularna. T. 1: Dyskursy wielorakie. Red. E. Bartos, M. Tomczok. Katowice 2013, s. 53-71

Kuroczka Katarzyna: Literatura polskojęzyczna na Górnym Śląsku w latach 1922–1939. W: Encyklopedia Województwa Śląskiego. T. 4 (2017), www.ibrbs.pl. [online]. [dostęp: 02.11.2017]. Dostępny w World Wide Web: http://ibrbs.pl/mediawiki/index.php/Literatura_polskoj%C4%99zyczna_na_G%C3%B3rnym_%C5%9Al%C4%85sku_w_latach_1922%E2%80%931939

Kuroczka Katarzyna: Śląsk – pomiędzy błogosławieństwem a przekleństwem. W: Zobaczyć i usłyszeć Śląsk. Red. J. Kurek. Katowice 2016, s. 20-27

Biogramy słownikowe:

Kuroczka Katarzyna: Baranowicz Jan. W: Słownik pisarzy śląskich. T. 5. Red. J. Lyszczyna, D. Rott. Katowice 2017, s. 7-16

Kuroczka Katarzyna: Klimas-Błahutowa Maria. W: Słownik pisarzy śląskich. T. 5. Red. J. Lyszczyna, D. Rott. Katowice 2017, s. 52-56

Kuroczka Katarzyna: Wantuła Leon. W: Słownik pisarzy śląskich. T. 5. Red. J. Lyszczyna, D. Rott. Katowice 2017, s. 121-126

Artykuły w periodykach:

Bereta Katarzyna: Być kobietą na Śląsku. „Śląsk. Miesięcznik społeczno-kulturalny” 2014, nr 11 (228), s. 24-26

Bereta Katarzyna: Feliks Netz w „Śląsku”. „Śląsk. Miesięcznik społeczno-kulturalny” 2015, nr 5 (234), s. 20-21

Bereta Katarzyna: Filozofia grabarza. „Migotania. Gazeta literacka” 2014, nr 4 (45), s. 14-15

Bereta Katarzyna: Flirt na granicy bezpieczeństwa. „Migotania. Gazeta literacka” 2014, nr 3 (44), s. 14

Bereta Katarzyna: Idąc cmentarzem przy Francuskiej. „Śląsk. Miesięcznik społeczno-kulturalny” 2014, nr 6 (223), s. 18-20

Bereta Katarzyna: Kopalnia jako «piąty żywioł» na podstawie wybranych tekstów literackich. Szkic. „Orbis Linguarum” 2015, vol. 42, s. 253-261

Bereta Katarzyna: Lekki Teatr Przenośny. „Śląsk. Miesięcznik społeczno-kulturalny” 2015, nr 10 (239), s. 32-33

Bereta Katarzyna: Miasto. The Wall. „Śląsk. Miesięcznik społeczno-kulturalny” 2015, nr 2 (231), s. 24-25

Bereta Katarzyna: Miasto pod łuną jako przykład zagłębiowskiej prozy realizmu socjalistycznego. „Śląskie Miscellanea” 2011, T. 24, s. 91-102

Bereta Katarzyna: Morcinek w konwencji socu. O Pokładzie Joanny. „Śląskie Miscellanea” 2009-2010, T. 22-23, s. 57-68

Bereta Katarzyna: Muzeum Śląskie – nowe otwarcie. „Śląsk. Miesięcznik społeczno-kulturalny” 2015, nr 7 (236), s. 6-7

Bereta Katarzyna: Nieznany Wyrąbany chodnik. „Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie” 2015, nr 6, ss. 48-52

Bereta Katarzyna: Obiektywnie śląskie. „Metafora. Kwartalnik literacko-artystyczny” 2013, nr 9 (90), s. 117-122

Bereta Katarzyna: O dwóch Łyskach…. „Zwrot. Miesięcznik Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej” 2012, nr 3, s. 28-29

Bereta Katarzyna: O Joannie z Błękitnego Zamku. „Guliwer. Czasopismo o książce dla dziecka” 2012, nr 3, s. 49-52

Bereta Katarzyna: O pięknie wydawania wyjątkowych dzieł. Osiecka dzieciom. „Guliwer. Czasopismo o książce dla dziecka” 2011, nr 1, s. 57-64

Bereta Katarzyna: O socrealistycznej „hagiografii” Stalina. „Guliwer. Czasopismo o książce dla dziecka” 2012, nr 1, s. 34-41

Bereta Katarzyna: Pierwsza fotografia, czyli opowieść o domu. „Migotania. Gazeta literacka” 2014, nr 4 (45), s. 30

Bereta Katarzyna: Propozycja dla wychowania ekologicznego. O Łysku z pokładu Idy Gustawa Morcinka. „Guliwer. Czasopismo o książce dla dziecka” 2011, nr 1, s. 29-34

Bereta Katarzyna: Soc w prozie Górnego Śląska. „CzasyPismo” 2013, nr 2 (4), s. 104-109

Bereta Katarzyna: Śląsk jako przestrzeń podróży. „Śląsk. Miesięcznik społeczno-kulturalny” 2013, nr 9 (214), s. 9-11

Bereta Katarzyna: Śląsk − wieś czy miasto, tradycja czy zmiana? „Śląsk. Miesięcznik społeczno-kulturalny” 2014, nr 5 (222), s. 18-21

Bereta Katarzyna: Wokół nieznanej korespondencji Jana Brzozy. „Szkice Archiwalno-Historyczne” 2013, nr 10, s. 201-218

Bereta Katarzyna: Wokół przemian w Chorzowie. „Śląsk. Miesięcznik społeczno-kulturalny” 2014, nr 2 (219), s. 32-35

Bereta Katarzyna: Wokół wyjątkowej „kariery” tematu pracy w prozie Górnego Śląska po 1956 roku. „Górnik Polski. Zeszyty naukowe Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu” 2012, nr 6, s. 125-140

Kuroczka Katarzyna: Flirt na granicy bezpieczeństwa. „Śląsk. Miesięcznik społeczno-kulturalny” 2016, nr 11 (252), s. 18-19

Kuroczka Katarzyna: Historia pewnej podróży, czyli Galicja Beksińskiego i chłopaków z Sanoka. „Prowincja. Kwartalnik społeczno-kulturalny Dolnego Powiśla i Żuław” 2016, nr 4 (26), s. 25-27

Kuroczka Katarzyna: Hłasko w Chorzowie. „Śląsk. Miesięcznik społeczno-kulturalny” 2016, nr 8 (249), s. 42-43

Kuroczka Katarzyna: Morcinek znany i nieznany, uwagi rozproszone o życiu i twórczości. „Prowincja. Kwartalnik społeczno-kulturalny Dolnego Powiśla i Żuław” 2017, nr 1 (27), s. 52-61

Kuroczka Katarzyna: Stalinogród rozbrojony. „Migotania. Gazeta literacka” 2017, nr 1 (54), s. 9

Poezja, proza, dramat:

Bereta Katarzyna: *** [czasami wymyka się logice]. [wiersz]. „Konspekt. Pismo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie” 2012, nr 2(43), s. 107

Bereta Katarzyna: *** [czasami wymyka się logice]. [wiersz]. „Metafora. Kwartalnik literacko-artystyczny” 2013, nr 9 (90), s. 40

Bereta Katarzyna: *** [należy się]. [wiersz]. „Metafora. Kwartalnik literacko-artystyczny” 2013, nr 9 (90), s. 39

Bereta Katarzyna: Czarny. [opowiadanie]. „Metafora. Kwartalnik literacko-artystyczny” 2013, nr 9 (90), s. 67-73

Bereta Katarzyna: Fala. [opowiadanie]. W: Kuźnia Literacka. [online]. [dostęp: 25.03.2018]. Dostępny w World Wide Web: http://kuznia.art.pl/galeria-osobliwosci/proby-prozatorskie/1412-fala-katarzyna-bereta.html

Bereta Katarzyna: îngerul. [wiersz]. „Euphorion. Revistă de literatură şi artă” 2013, nr 3-4, s. 18

Bereta Katarzyna: Ja, Gustaw (fragment). [dramat]. „Śląsk. Miesięcznik społeczno-kulturalny” 2015, nr 2 (231), s. 32-33

Bereta Katarzyna: karnacja targowiska. [wiersz]. „Metafora. Kwartalnik literacko-artystyczny” 2013, nr 9 (90), s. 41

Bereta Katarzyna: Kopula poliraza, czyli legenda o Matyldzie. [opowiadanie]. „Zalew Kultury. Rybnicki magazyn kulturalno-społeczny” 2012, nr 64, s. 8-9

Bereta Katarzyna: potykając się o stopnie. [wiersz]. „Konspekt. Pismo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie” 2012, nr 2 (43), s. 106-107

Bereta Katarzyna: potykając się o stopnie. [wiersz]. „Metafora. Kwartalnik literacko-artystyczny” 2013, nr 9 (90), s. 37

Bereta Katarzyna: potykając się o stopnie. [wiersz]. „Śląsk. Miesięcznik społeczno-kulturalny” 2016, nr 2 (243), s. 28

Bereta Katarzyna: Proces. [opowiadanie]. W: Kuźnia Literacka. [online]. [dostęp: 25.03.2018]. Dostępny w World Wide Web: http://kuznia.art.pl/galeria-osobliwosci/proby-prozatorskie/754-proces-katarzyna-bereta.html

Bereta Katarzyna: Proces. [opowiadanie]. „Metafora. Kwartalnik literacko-artystyczny” 2012, nr 2 (83), s. 85-92

Bereta Katarzyna: Stół. [opowiadanie]. W: Kuźnia Literacka. [online]. [dostęp: 25.03.2018]. Dostępny w World Wide Web: http://kuznia.art.pl/galeria-osobliwosci/proby-prozatorskie/790-stol-katarzyna-bereta.html

Bereta Katarzyna: To. [mini-dramat]. W: Kuźnia Literacka. [online]. [dostęp: 25.03.2018]. Dostępny w World Wide Web: http://kuznia.art.pl/galeria-osobliwosci/proby-prozatorskie/736-to-katarzyna-bereta.html

Bereta Katarzyna: Wieloświaty. [jednoaktówka]. W: Kuźnia Literacka. [online]. [dostęp: 25.03.2018]. Dostępny w World Wide Web: http://kuznia.art.pl/galeria-osobliwosci/proby-prozatorskie/1443-wieloswiaty-katarzyna-bereta.html

Bereta Katarzyna: Wiersze [Poeta, ***(brak pochwały), Zaproszenie, Nie należę już do was, Rzeźnia na Księżycu, To, co nieuniknione]. „Latarnia Morska. Pomorski magazyn literacko-artystyczny” 2015, lipiec. [online]. [dostęp: 09.03.2018]. Dostępny w World Wide Web: http://latarnia-morska.eu/pl/poezja/2002-katarzyna-bereta-wiersze

Bereta Katarzyna: wybuch. [wiersz]. „Metafora. Kwartalnik literacko-artystyczny” 2013, nr 9 (90), s. 39

Kędziora Katarzyna: Wiersze [Jesteśmy bezcenni, Wolni-zniewoleni (Brak miłości), Szukanie prawdy, ***, Spotkać żywego człowieka, Moja droga na górę Karmel, Obserwator]. W: W Karmelu pięknym ogrodzie. Antologia poezji OCDS. Wybór wierszy: J. Bikart-Czarny, K. Holeksa, E. i S. Leśniewscy, o. W. Tochmański OCD. Kraków 2003, s. 31-35

Kuroczka Katarzyna: *** [ludzie wypalają się coraz szybciej]. [wiersz]. W: Kalendarz Kwartalnika Prowincja. Il. M. Stawarski. 2018, [s. 12, listopad]

Kuroczka Katarzyna: *** [ten którego palce]. [wiersz]. W: Babiniec Literacki, 28.10.2017. [online]. [dostęp: 28.10.207]. Dostępny w World Wide Web: https://www.facebook.com/320233918366477/ photos/a.320315781691624.1073741828.320233918366477/581997672190099/?type=3&theater

Kuroczka Katarzyna: Ja, Gustaw. [dramat]. „Szafa. Kwartalnik literacko-artystyczny” 2018, nr 64. [online]. [dostęp: 02. 04. 2018]. Dostępny w World Wide Web: https://artpubkultura.blogspot.com/2018/04/64-szafa-w-sieci.html; http://artpubkultura.blogspot.ie/2018/03/katarzyna-kuroczka-ja-gustaw.html

Kuroczka Katarzyna: Ja, Gustaw. [dramat]. W: Kuźnia Literacka. [online]. [dostęp: 31.03.2018]. Dostępny w World Wide Web: http://kuznia.art.pl/galeria-osobliwosci/proby-prozatorskie/2046-ja-gustaw-katarzyna-kuroczka.html

Kuroczka Katarzyna: Krótka historia konfliktu. [opowiadanie]. „Szafa. Kwartalnik literacko-artystyczny” 2017, nr 63. [online]. [dostęp: 30.09.2017]. Dostępny w World Wide Web: http://szafa.kwartalnik.eu/63/html/proza/kuroczka.html

Kuroczka Katarzyna: tryptyk. [wiersz]. „Migotania. Gazeta literacka” 2017, nr 4 (57), s. 10

Kuroczka Katarzyna: Wiersze [amerykański potomek będzińskiego żyda, brak pochwały, koło merkurego, *** (kosmos milczy), nie myśl że życie ma sens większy niż jego kres, sny, tabletek z cyrylicą nie zażyję nigdy, wszystko bez zmian]. „Szafa. Kwartalnik literacko-artystyczny” 2016, nr 59. [online]. [dostęp: 30.09.2016]. Dostępny w World Wide Web: http://szafa.kwartalnik.eu/59/html/poezja/kuroczka.html.

Kuroczka Katarzyna: Wiersze [wyznania, Mamie, nie wierzę ołówkom, tabletek z cyrylicą nie zażyję nigdy]. „Prowincja. Kwartalnik społeczno-kulturalny Dolnego Powiśla i Żuław” 2017, nr 2 (28), s. 11-13

Kuroczka Katarzyna: Wiersze [umarł poeta, w tej chwili. teraz, migawka, iluminacja, list do niepoczętego]. „Migotania. Gazeta literacka” 2017, nr 2-3 (55-56), s. 5

Recenzje:

Antonius Richard A.: Czas beboka. Warszawa 2015. Rec. Katarzyna Bereta: Wszystkie beboki Stalinogrodu. „Śląsk. Miesięcznik społeczno-kulturalny” 2015, nr 7 (236), s. 71

Bal baśni. Reż. Karolina Widera. Teatr Pałacu Młodzieży w Katowicach, 20.04.2015. Rec. Katarzyna Bereta: W hołdzie profesorowi Józefowi Świdrowi. „Śląsk. Miesięcznik społeczno-kulturalny” 2015, nr 5 (234), s. 66

Baňková Markéta: Sroka w krainie entropii. Przeł. D. Dobrew. Warszawa 2012. Rec. Katarzyna Bereta: O bajkach, które uczą i bawią. „Guliwer. Czasopismo o książce dla dziecka” 2012, nr 4, s. 74-75

Chutnik Sylwia: Przygody Vendetty. Bunkier Sztuki. Kraków 2011; Stoch Magdalena: Historia Myszki Franciszki. Kraków 2011; Stoch Magdalena: Magiczny Las. Kraków 2011. Rec. Katarzyna Bereta: To nie jest literatura! O serii „Małego Klubu Bunkra Sztuki” uwagi krytyczne. „Guliwer. Czasopismo o książce dla dziecka” 2012, nr 2, s. 77-80

Cofałka Jan: Ślązacy w świecie. Warszawa 2015. Rec. Katarzyna Kuroczka (Bereta): Być u siebie, to być sobą. „Śląsk. Miesięcznik społeczno-kulturalny” 2016, nr 4 (245), s. 72

Czarkowska Iwona: Kazio i skrzynia pełna wampirów. Warszawa 2011. Rec. Katarzyna Bereta: Jak oswoić różne „strachy na wróble”. O prozie Iwony Czarkowskiej: Kazio i skrzynia pełna wampirów. „Guliwer. Czasopismo o książce dla dziecka” 2010, nr 4, s. 67-69

Fonfara Ewa: Literackie silva rerum. Piśmiennictwo śląskie w przestrzeni kultury regionu. Katowice 2013. Rec. Katarzyna Bereta: Usakralizowana pamięć. „Śląsk. Miesięcznik społeczno-kulturalny” 2014, nr 2 (219), s. 63

Gawryluk Barbara: Dżok. Legenda o psiej wierności. Łódź 2010. Rec. Katarzyna Bereta: Jak jest coś o psach, to jest dobre. W: Punkt na mapie. 6 lat Kuźni Literackiej. Antologia. Red. K. Szymoniak, I. Kosmala. Wydawnictwo Ogrody Sztuki. Gniezno 2011, s. 43-46

Gortat Grzegorz: Muszkatowie, czyli jeden za wszystkich wszyscy za jednego. Łódź 2013. Rec. Katarzyna Bereta: Inny świat, który widzą tylko… „Guliwer. Czasopismo o książce dla dziecka” 2014, nr 2, s. 76-77

Grabowska-Grzyb Ałbena: Julek i Maja w labiryncie. Łódź 2011. Rec. Katarzyna Bereta: Mariaż medycyny, pedagogiki i literatury. „Guliwer. Czasopismo o książce dla dziecka” 2011, nr 1, s. 83-86

Grabowski Andrzej Marek: Wojna na Pięknym Brzegu. Łódź 2014. Rec. Katarzyna Bereta: Landszaft dla podlotków. „Guliwer. Czasopismo o książce dla dziecka” 2014, nr 3, s. 154-155

Heaney Marie: Za dziewiątą falą. Księga legend irlandzkich. Przeł. M. Godyń. Kraków 2014. Rec. Katarzyna Bereta: Czego uczą nas legendy Marie Heaney? „Śląsk. Miesięcznik społeczno-kulturalny” 2014, nr 3, s. 63

Janosch: Szczęśliwy, kto poznał Hrdlaka. Przeł. E. Bielicka. Kraków 2014. Rec. Katarzyna Bereta: Zbiór minitraktatów i testament gorzkich prawd. „Śląsk. Miesięcznik społeczno-kulturalny” 2014, nr 10 (227), s. 60

Kadłubek Zbigniew: Fado. Piosenka o duszy. Katowice 2015. Rec. Katarzyna Bereta: O poszukiwaniu siebie. „Śląsk. Miesięcznik społeczno-kulturalny” 2015, nr 9 (238), s. 71

Klimczak Rafał: Nudzimisie. Kraków 2011. Rec. Katarzyna Bereta: Nudzą mi się Nudzimisie. „Guliwer. Czasopismo o książce dla dziecka” 2010, nr 4, s. 72-75

Konrad Radek: Zatraceni w życiu. Tolkmicko 2010. Rec. Katarzyna Bereta: Literacki eksperyment. W: Punkt na mapie. 6 lat Kuźni Literackiej. Antologia. Red. K. Szymoniak, I. Kosmala. Wydawnictwo Ogrody Sztuki. Gniezno 2011, s. 54-58

Krytyka literacka na Śląsku. Red. K. Heska-Kwaśniewicz, J. Lyszczyna. Katowice 2009. Rec. Katarzyna Bereta: Ślązacy swoją literaturę i naukę mają. „Śląsk. Miesięcznik społeczno-kulturalny” 2011, nr  7 (189), s. 76

Krzyżowcy i nie tylko. Studia i szkice o twórczości Zofii Kossak. Red. K. Heska-Kwaśniewicz, K. Uniłowski. Katowice 2011. Rec. Katarzyna Bereta: Głosy o Zofii Kossak i jej pisarstwie. „Śląsk. Miesięcznik społeczno-kulturalny” 2012, nr 3 (197), s. 72

Kulka Otto Dov: Pejzaże metropolii śmierci. Rozważania o pamięci i wyobraźni. Przeł. M. Szczubiałka. Wołowiec 2014. Rec. Katarzyna Bereta: O fizycznej obecności Boga w krematorium i o obsesji śmierci. „Śląsk. Miesięcznik społeczno-kulturalny” 2014, nr 10 (227), s. 62

Kutz Kazimierz: Piąta strona świata. Kraków 2010. Rec. Katarzyna Bereta: Śląska strona świata. W: Punkt na mapie. 6 lat Kuźni Literackiej. Antologia. Red. K. Szymoniak, I. Kosmala. Wydawnictwo Ogrody Sztuki. Gniezno 2011, s. 47-49

Landau Irena: Uszy do góry! Łódź 2011. Rec. Katarzyna Bereta: O problemach literatury podejmującej wątek niepełnosprawności. Uszy do góry! Ireny Landau. „Guliwer. Czasopismo o książce dla dziecka” 2010, nr 4, s. 52-54

Libera Antoni: Godot i jego cień. Kraków 2009. Rec. Katarzyna Bereta: Cień Becketta. W: Punkt na mapie. 6 lat Kuźni Literackiej. Antologia. Red. K. Szymoniak, I. Kosmala. Wydawnictwo Ogrody Sztuki. Gniezno 2011, s. 50-53

Libera Antoni: Madame. Kraków 2008. Rec. Katarzyna Bereta: Chapeau bas. „Metafora. Kwartalnik literacko-artystyczny” 2011, nr 70-81, s. 147-150

Majerski Paweł: Górny Śląsk i Zagłębie Dąbrowskie. Szkice o dwudziestowiecznej kulturze literackiej regionów. Katowice 2016. Rec. Katarzyna Kuroczka: Z kulturą po literackich ścieżkach. „Śląsk. Miesięcznik społeczno-kulturalny” 2016, nr 11 (252), s. 72

Majewski Lech: Mariacka 5 czyli dwanaście pieśni spowiednich pani Heli. Poznań 2016. Rec. Katarzyna Kuroczka: Wredny łobrozek, czyli egzystencjalny bigos. „Śląsk. Miesięcznik społeczno-kulturalny” 2016, nr 10 (251), s. 74

Opowiadania z uśmiechem. Polscy pisarze dzieciom. Łódź 2011. Rec. Katarzyna Bereta: Gdy psychologia staje się ważniejsza od wyobraźni. O opowiadaniach z uśmiechem. „Guliwer. Czasopismo o książce dla dziecka” 2011, nr 4, s. 76-78

Orlińska Zuzanna: Ani słowa o Zosi! Łódź 2013. Rec. Katarzyna Bereta: Kto tu jest autorką, kto bohaterką? „Guliwer. Czasopismo o książce dla dziecka” 2013, nr 4, s. 77-78

Papuzińska Joanna: Król na wagarach. Łódź 2011. Rec. Katarzyna Bereta: O zamiłowaniu do mowy Piasta. „Guliwer. Czasopismo o książce dla dziecka” 2011, nr 1, s. 64-66

Patten Brian: Skaczący Myszka. Przeł. P. Sommer. Wrocław 2011. Rec. Katarzyna Bereta: Pójść za głosem serca. O Skaczącym Myszce Briana Pattena. „Guliwer. Czasopismo o książce dla dziecka” 2011, nr 1, s. 73-75

Piątkowska Renata: Wszystkie moje mamy. Łódź 2013. Rec. Katarzyna Bereta: Wojnę prowadzoną przez mężczyzn wygrywają kobiety. „Guliwer. Czasopismo o książce dla dziecka” 2013, nr 4, s. 60-61

Południak Małgorzata:  Pierwsze wspomnienie wielkiego głodu. Szczecin, Bezrzecze 2017. Rec. Katarzyna Kuroczka: Wszystko przypomina bluszcz. „Prowincja. Kwartalnik społeczno-kulturalny Dolnego Powiśla i Żuław” 2017, nr 3 (29), s. 194-196

Rowicki Piotr: Aurelka czyli wielkie hece małej świnki. Liszki 2010. Rec. Katarzyna Bereta: Aurelka… czyli o nieudanej próbie uniknięcia „dydaktycznego smrodku”. „Guliwer. Czasopismo o książce dla dziecka” 2010, nr 4, s. 57-60

Scholtis August: Wiatr od wschodu. Śląska opowieść sowizdrzalska. Przeł. A. Smolorz. Altdorf, Katowice, Kotórz Mały 2015. Rec. Katarzyna Bereta: O kulturowym przymusie. „Śląsk. Miesięcznik społeczno-kulturalny” 2016, nr 1 (242), s. 61

Stabik Antoni: Wiersze. Wspomnienia z podróży. Wstęp i oprac. J. Lyszczyna. Katowice 2013. Rec. Katarzyna Bereta: Stabik − poeta i podróżnik. „Śląsk. Miesięcznik społeczno-kulturalny” 2014, nr 6 (223), s. 63

Stasiuk Andrzej: Wschód. Wołowiec 2014. Rec. Katarzyna Bereta: Przestrzeń, która więzi. „Śląsk. Miesięcznik społeczno-kulturalny” 2015, nr 10 (239), s. 72

Szczepański Jan Józef: Polska jesień. Wstęp i oprac. S. Zabierowski. Seria Biblioteki Narodowej. Wrocław 2015. Rec. Katarzyna Kuroczka: Samotna walka Szczepańskiego. „Śląsk. Miesięcznik społeczno-kulturalny” 2016, nr 8 (249), s. 73

Turant Witold: Miasto z przypadku. Katowice 2016. Rec. Katarzyna Kuroczka: Niewykorzystany demon przypadku. „Śląsk. Miesięcznik społeczno-kulturalny” 2016, nr 10 (251), s. 73

Twardoch Szczepan: Drach. Kraków 2014. Rec. Katarzyna Bereta: Uśmierceni przez Twardocha. „Śląsk. Miesięcznik społeczno-kulturalny” 2016, nr 3 (244), s. 71

Waniek Henryk: Jak Johannes Kepler jadąc do Żagania na Śląsku zahaczył o księżyc. Kotórz Mały 2015. Rec. Katarzyna Bereta: Traktat o grze w świat. „Śląsk. Miesięcznik społeczno-kulturalny” 2016, nr 2 (243), s. 71

Zalewski Paweł Daniel: Gdzie śmierć nie sięga. Kraków 2013. Rec. Katarzyna Bereta: Podróżowałem, czekając na przerzut. „Śląsk. Miesięcznik społeczno-kulturalny” 2014, nr 4 (221), s. 60

Zalewski Paweł Daniel: Ściana. Brzezia Łąka 2010. Rec. Katarzyna Bereta: Drzwi do dojrzałej prozy. W: Punkt na mapie. 6 lat Kuźni Literackiej. Antologia. Red. K. Szymoniak, I. Kosmala. Wydawnictwo Ogrody Sztuki. Gniezno 2011, s. 39-42

Zalewski Paweł Daniel: Ściana. Brzezia Łąka 2010. Rec. Katarzyna Bereta: Drzwi do dojrzałej prozy. „Metafora. Kwartalnik literacko-artystyczny” 2012, nr 1 (82), s. 154-156

Inne publikacje:

Bereta Katarzyna: Będzie to kadencja trudna i burzliwa. Po Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego. „Śląsk. Miesięcznik społeczno-kulturalny” 2014, nr 1 (218), s. 53

Bereta Katarzyna: Drodzy Czytelnicy. [słowo wstępne]. „Śląsk. Miesięcznik społeczno-kulturalny” 2014, nr 10 (227), s. 3

Bereta Katarzyna: Korespondencja Katarzyny Berety z Archiwum obozu w Dachau. [dokumenty]. W: Listy z Dachau. Gustaw Morcinek do siostry Teresy Morcinek. Wstęp i oprac. K. Heska-Kwaśniewicz, L. Sadzikowska. Tłum. M. Szalonek. Katowice 2016, s. 125-126

Bereta Katarzyna: Magic windows. [fotografie]. W: Obiektywnie śląskie. Red. A. Kokolus, E. Połeć. Tychy 2015, s. 52-53

Bereta Katarzyna: Malarz śląski? Portret Adama Bunscha wykonany na podstawie opowieści syna Franciszka i wnuka Adama. „Śląsk. Miesięcznik społeczno-kulturalny” 2015, nr 3 (232), s. 34-37

Bereta Katarzyna: Post…, czyli wokół książki Marcina Giżyckiego Koniec i co dalej? „Zalew Kultury. Rybnicki magazyn kulturalno-społeczny” 2011, nr 63, s. 43-45

Bereta Katarzyna: Twórcze okno. Ogólnopolskie konkursy literackie organizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury w Chorzowie. „Śląsk. Miesięcznik społeczno-kulturalny” 2014, nr 7 (224), s. 40

Bereta Katarzyna: Tytułem wprowadzenia. „Metafora. Kwartalnik literacko-artystyczny” 2013, nr 9 (90), s. 5-7

Bereta Katarzyna: W duchu patrona. Fundacja im. Jana Kochanowskiego. „Śląsk. Miesięcznik społeczno-kulturalny” 2014, nr 7 (224), s. 41

Bereta Katarzyna: Wokół logosu na Śląsku. „Zalew Kultury. Rybnicki magazyn kulturalno-społeczny” 2011, nr 61, s. 7-8

Bereta Katarzyna: W roku wiary u grobów Apostołów. „Hajduczanin. Miesięcznik społeczno-kulturalny” 2013, nr 10 (214), s. 14-15

Bereta Katarzyna: W roku wiary u grobu Apostołów. „Wiadomości św. Jadwigi” 2013, nr 9 (137), s. 8-11

Bereta Katarzyna: Zdjęcie obozu w Dachau. [fotografie]. W: Listy z Dachau. Gustaw Morcinek do siostry Teresy Morcinek. Wstęp i oprac. K. Heska-Kwaśniewicz, L. Sadzikowska. Tłum. M. Szalonek. Katowice 2016, s. 127-128

Bereta Katarzyna: Zrozumieć soc? „Zalew Kultury. Rybnicki magazyn kulturalno-społeczny” 2011, nr 62, s. 7-8

Kuroczka (Bereta) Katarzyna: Posłowie. W: Lysko Alojzy: Jak Niobe… – opowieść górnośląska. Katowice 2016, s. 51-53

Kuroczka Katarzyna: Wspomnienie o Andrzeju Adamkiewiczu, poecie z „Monady”. „Hajduczanin. Miesięcznik społeczno-kulturalny” 2017, nr 1 (253), s. 4-5

„Ślązacy są po prostu ludźmi takimi, jak wszyscy”. Wybór cytatów i wstęp Katarzyna Kuroczka. „Śląsk. Miesięcznik społeczno-kulturalny” 2016, nr 9 (250), s. 6-10  

Ebooki:

Bereta Katarzyna: anioł. îngerul. W: Valeriu Butulescu: Poezje/Poezja. Ediţie bilingvă: 10 poeţi cracovieni. Wydanie dwujęzyczne: 10 poetów krakowskich. Traduceri din limba poloneză. Tłumaczenie z polskiego. „Poesis Editio in Multis Linguis” 2013. [online]. [dostęp: 30. 04. 2013]. Dostępny w World Wide Web: http://violinne.com/Ebook/Ebook_Poezja_VButulescu/

Wywiady:

Białas Zbigniew: Nie jestem apologetą Sosnowca. Rozm. przepr. Katarzyna Kuroczka (Bereta). „Śląsk. Miesięcznik społeczno-kulturalny” 2016, nr 5 (246), s. 18-21

Chudy Grzegorz: Jestem związany z tym, co mam przed sobą. Rozm. przepr. Katarzyna Kuroczka. „Śląsk. Miesięcznik społeczno-kulturalny” 2016, nr 12 (253), s. 46-48

Czyżewski Krzysztof: Pogranicze jest w nas. Rozm. przepr. Katarzyna Bereta. „Śląsk. Miesięcznik społeczno-kulturalny” 2015, nr 10 (239), s. 6-9

Kaczmarek Ryszard: Region na nowo odczytany. Rozm. przepr. Katarzyna Kuroczka. „Śląsk. Miesięcznik społeczno-kulturalny” 2016, nr 11 (252), s. 4-8

Kempa Jacek: Teologia i życie Kościoła stoją bardzo blisko siebie. Rozm. przepr. Katarzyna Bereta. „Wiadomości św. Jadwigi” 2013, nr 10 (138), s. 14-18

Kijonka Tadeusz: Najważniejsza jest dla mnie poezja. Rozm. przepr. Katarzyna Bereta. „Śląsk. Miesięcznik społeczno-kulturalny” 2015, nr 11 (240), s. 6-10

Kuczok Wojciech: O wałęsaniu się między książkami. Rozm. przepr. Katarzyna Bereta. „Śląsk. Miesięcznik społeczno-kulturalny” 2016, nr 1 (242), s. 26-27

Murek Weronika: Poza kółeczkiem. Rozm. przepr. Katarzyna Bereta. „Śląsk. Miesięcznik społeczno-kulturalny” 2016, nr 2 (243), s. 16-17

Myśliwski Wiesław: Istotny jest duch języka. Rozm. przepr. Katarzyna Bereta. „Śląsk. Miesięcznik społeczno-kulturalny” 2015, nr 1 (230), s. 7-10

Nawarecki Aleksander: Śląsk jak pokrzywa. Rozm. przepr. Katarzyna Bereta. „Śląsk. Miesięcznik społeczno-kulturalny” 2016, nr 3 (244), s. 22-24

Nicieja Stanisław S.: Lekcja martwego języka. Rozm. przepr. Katarzyna Bereta. „Śląsk. Miesięcznik społeczno-kulturalny” 2015, nr 9 (238), s. 30-32

Nicieja Stanisław S.: Lekcja martwego języka. Rozm. przepr. Katarzyna Bereta. [rubryka: „Cytaty z importu”]. „Indeks. Pismo Uniwersytetu Opolskiego” 2015, nr 9-10 (163-164), s. 97-101

Pituła Beata, Jarosz Jerzy, Szyjkowski Tomasz, Fabjański Przemysław: O supermarketyzacji szkoły i o tym, że człowiek jest wielki. Rozm. przepr. Katarzyna Bereta. „Śląsk. Miesięcznik społeczno-kulturalny” 2014, nr 9 (226), s. 8-14

Simonides Dorota: Śląsk matecznikiem Polski. Rozm. przepr. Katarzyna Bereta. „Śląsk. Miesięcznik społeczno-kulturalny” 2015, nr 4 (233), s. 10-12

Szczepanek Ryszard: Canor, icon, logos. Ze śląskim artystą Ryszardem Szczepankiem rozmawia Katarzyna Bereta. Rozm. przepr. Katarzyna Bereta. „Metafora. Kwartalnik literacko-artystyczny” 2013, nr 9 (90), s. 42-47

Waniek Henryk: Liczy się to, co wyjątkowe, osobne. Rozm. przepr. Katarzyna Bereta. „Śląsk. Miesięcznik społeczno-kulturalny” 2015, nr 9 (238), s. 4-7