poniedziałek / 28 maja 2018 Gtl Członkowie Miesięcznik "Śląsk" Partnerzy Kontakt
Górnośląskie Towarzystwo Literackie w Katowicach
G ó r n o ś l ą s k i e   T o w a r z y s t w o   L i t e r a c k i e   w   Katowicach

Szkoła poetówUruchamiamy szkołę poetów

Poetki i Poeci! Debiutanki i Debiutanci!

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich początkujących w poezji o nadsyłanie swoich wierszy na adres: portpoetycki@wp.pl. Waszą twórczość omawiać będą: Barbara Janas-Dudek, Jacek Dudek, Ewa Olejarz oraz Sabina Waszut - organizatorzy Portu Poetyckiego, cyklicznej imprezy literackiej w Chorzowie.

autor: Katarzyna Bereta