Górnośląskie Towarzystwo Literackie w Katowicach
G ó r n o ś l ą s k i e   T o w a r z y s t w o   L i t e r a c k i e   w   Katowicach

4.Częstochowska (de)konstrukcja słowa

Maszyny kruszenia słowa

Już po raz czwarty w Częstochowie odbył się Festiwal Dekonstrukcji Słowa „Czytaj!”. Organizatorzy z roku na rok udowadniają, że mają wiele ciekawych pomysłów, a na czytanie zawsze jest czas i miejsce, wystarczy tylko chcieć. Tegoroczny festiwal (trwający od 6 do 12 października) zapewnił wiele różnych atrakcji, skierowanych do szerokiego grona odbiorców.

Przede wszystkim miłośnicy książki znaleźli coś dla siebie. Zorganizowano bowiem wiele spotkań autorskich ze znanymi pisarzami, m.in. z Kaliną Błażejowską (autorką Upartego serca, prozatorskiej biografii częstochowskiej poetki Haliny Poświatowskiej), Krzysztofem Vargą czy z Sorenem Gaugerem (Kanadyjczykiem mieszkającym w Krakowie). Ponadto organizatorzy pomyśleli o wspólnym czytaniu książek, w tym roku wybór padł na Rolanda Topora i Thierry'ego Debroux.

Nieodłącznym elementem FDS „Czytaj!” są warsztaty. W tym roku uczestniczy mieli okazję do aktywnego uczestniczenia m. in. w zajęciach dotyczących książki dotykowej czy „Wolnych Lektur”, a także w warsztatach literackich, komiksowych i hipertekstowych (poprowadzonych przez Mariusza Pisarskiego, który przyjechał specjalnie z Londynu).

Festiwal daje również możliwość do obcowania z innymi dziedzinami sztuki, które próbują korespondować z literaturą. Odbyły się więc koncerty i występy muzyczne, np. literacka taperka Krzysztofa Niedźwieckiego, muzyczna interpretacja Fugi Wita Szostaka (który też był gościem Festiwalu) w wykonaniu grupy RAGAZZI CLAVI, występ Bionulora inspirowany prozą Wiliama S. Burroughsa.

W przypadku sztuk wizualnych uczestnicy mieli do czynienia z prezentacjami filmowymi: adaptacjami prozy Bohumila Hrabala, spektaklami szkolnymi: Pamięć Shelagh Stephenson w reżyserii Marka Ślosarskiego zaprezentowała grupa teatralna z I LO im. Juliusza Słowackiego, a Sachem Henryka Sienkiewicza w reżyserii Adma Hutyry (aktora częstochowskiego teatru) przygotował międzyszkolny zespół, który pracował ze sobą podczas warsztatów w Teatrze im. Adama Mickiewicza.

Ponadto odbyły się wernisaże wystaw m.in. Marceliny Amelii Gawrońskiej (która pokazała swoje Bibeloty), Przemysława Kruka (przedstawiającego zdjęcia środowiska wiejskiego), Macieja Sieńczyka (autora komiksów, który także był gościem Festiwalu), Piotra Kanieckiego (Obraz w literaturze – literatura w obrazie).

Atrakcji jednak nie było końca. Organizatorzy pomyśleli o naprawdę wielu odbiorcach, dlatego uczestnicy Festiwalu Dekonstrukcji Słowa mogli wziąć również udział np. w pokazie prezentacji multimedialnej łacińskich paremii, zapisanych na kolumnach gmachu Sądu Najwyższego w Warszawie; seminarium otwartym „Maszyny kruszenia słowa”; konkursie dla młodzieży na recenzję książki współczesnej; grze fabularnej na żywo (tzw. LARP-ie) i grze miejskiej; wymianie książki, czy wieńczącym całą imprezę flash mobie na Placu Biegańskiego.

 „Czytaj!” udowadnia, że z łatwością i przyjemnością można połączyć wiele dziedzin z literaturą, bez żadnego uszczerbku na tej ostatniej. Ponadto Festiwal pokazuje jak ważne jest czytanie i odbiór tekstów różnego rodzaju przez wielu ludzi. Uczestnikami były bowiem przeróżne grupy − od dzieci i młodzieży, przez studentów i ludzi młodych, aż po starszych, który z chęcią poznawali nowe przejawy literatury. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie i − co najważniejsze − czerpać z tego wielką radość. Książka współcześnie przechodzi wiele przeobrażeń, jednak nadal istnieje w swojej tradycyjnej formie, dlatego tym ważniejsze jest zachęcanie innych nie tylko do czytania, ale również do uczestnictwa w takich przedsięwzięciach jak Festiwal Dekonstrukcji Słowa „Czytaj!”, bo jak stwierdził Umberto Eco, „kto czyta książki, żyje podwójnie”.

autor: Michał Wilk