Górnośląskie Towarzystwo Literackie w Katowicach
G ó r n o ś l ą s k i e   T o w a r z y s t w o   L i t e r a c k i e   w   Katowicach

AktualnościOgłoszenia

Szanowni Państwo

Redakcja miesięcznika społeczno-kulturalnego „Śląsk”, mając na uwadze rozporządzenia dot. stanu zagrożenia epidemicznego, z przykrością zawiadamia, że planowane na dzień 25 marca 2020 spotkanie w kawiarni księgarni „Miejscownik” (Katowice, ul. Warszawska 28) nie odbędzie się.

Redaktor Naczelny

dr Tadeusz Sierny

 

autor: .