Górnośląskie Towarzystwo Literackie w Katowicach
G ó r n o ś l ą s k i e   T o w a r z y s t w o   L i t e r a c k i e   w   Katowicach

AktualnościLiteratura

Spis treści

Margaret Szumowski

Koncert w domu Chopina (Concert at Chopin’s House)

Wstęp

Concert at Chopin’s House i ja

Phil Boiarski

Fryzjer (The Barber)

Michelle Bonczek Evory

Brzuch pełen okien (A Belly Full of Windows)

Gdzie się zepsuję (Where I Turn Bad)

Karina Borowicz

Wystawa fotografii. Szkoła dla niewidomych (Photo Exhibit, School

for the Blind)

Zegar z kukułką (Cuckoo Clock)

Ludzie do mnie należący (My People)

Marianne Boruch

Malwy (Hollyhocks)

Kraków i dwunastoletnia dziewczynka (Krakow and the Girl of

Twelve)

Anthony Bukoski

Wieliczka (The Wonders of Underground Salt)

Sharon Chmielarz

Czyściec (Purgatory)

Te stare kobiety (These Old Women)

Ewa Chrusciel

Granice nietrwałych bytów (Borders of Evanescence)

Hagiografia (Hagiographia)

Katyń

Naomi Cohn

Alfabet dla moich wnuków (An Alphabet for My Grandchildren)

Boska logika (Divine Logic)

Helen Degen Cohen

Ponieważ pieśni są jak dzieci (Because Songs are Like Children)

Stuart Dybek

Błagalnica (The Supplicant)

Gwiazdka (Gwiajtska)

Ravenswood

Charles Ades Fishman

Żyd z Polski (A Jew from Poland)

Linda Nemec Foster

Pole za domem umierającego ojca (The Field Behind the Dying

Father’s House)

Pośrodku snów (In the Midst of Dreams)

Śni mi się mój ojciec, w pierwszą rocznicę jego śmierci (On the First

Anniversary of His Death, I Dream of My Father)

Matthew Gavin Frank

Elegia na śmierć siei (Elegy for the Whitefish)

W nawiązaniu do „Autoportretu z brodą”, obrazu Carlo Levi’ego

(After Self-Portrait with Beard painting by Carlo Levi)

John Grabski

Plastik (Plastic)

Słodycz, słodycz nie na zawsze (Sugar to Rust)

John Guzlowski

Dom rodzinny. Niepokój w Polskim Trójkącie (Sweet Home Chicago.

Mayhem in the Polish Triangle)

Drzewa pod koniec lutego (Trees in Late February. Kennesaw

Mountain Battlefield, Georgia)

Moja matka miała 19 lat (My Mother Was 19)

Optymizm mojej matki (My Mother’s Optimism)

Świat po upadku (The World after the Fall)

W wieku 40 lat jego żona zaczyna pisać wiersze (At 40 His Wife

Begins to Write Poems)

Zeszłej nocy śnił mi się mój zmarły ojciec (Last Night I Dreamt of

My Dead Father)

Piotr Gwiazda

Świadectwo urodzenia (Birth Certificate)

Posiedzenie (The Meeting)

Sophie Hodorowicz Knab

Przepis (Recipe)

Oriana Ivy

Blizny (Passion Is No Fire, But Surviving Fire)

Jeszcze trochę (A Little Longer)

Karen Kovacik

Tłumacząc wiersz (Translating a Poem)

Rosann Kozlowski

Gershwin

Leonard Kress

Cafe Havelka, Vienna

Gryzantyny

Majowe Święto, Kraków, 1986 (May Day, Krakow, 1986)

Jack Kulpa

Boojum Creek

Mark Lewandowski

Dyrektor (The Director)

Stephen Lewandowski

Gromadka rybitw na zaoranym polu (Flock of Gulls in a Plowed

Field)

William Lychack

W stronę farmy (To the Farm)

Hugh Martin

Pocisk (The Rocket)

Linda Back McKay

Co trzeba robić, gdy się pakuje walizkę (Things to Do While Packing

a Suitcase)

Paul Milenski

Pani Bulka i Old Man Gruszka (Pani Bulka and Old Man Gruszka)

John Minczeski

Kwitnący bez (Tree Lilac in Blossom)

Martyrologia (Martyrdom)

Nasz koniec zapowiada początek (In Our End Is Our Beginning)

Elizabeth Murawski

Polonaise

Rodzaje ciszy (Kinds of Silence)

Dan Nowak

Ostatnia sobota zanim spadł śnieg w Milwauke, Wisconsin (The Last

Saturday Before it Snows, Milwauke, Wisconsin)

Daniela Olszewska

Bajka, w której ja jestem nieodpowiedzialną dorywczą opiekunką

zwierzęcia (Fairytale in Which I Am an Irresponsible Pet-Sitter)

Dawkowanie dla osób emocjonalnie rozchwianych w okresie

zimowym (Winter Dosages For The Emotionally Challenged)

Christina Pacosz

Powstanie (Insurgency)

Mark Pawlak

Koledzy po piórze (Among the Colleagues)

Lubec Aubade

Leslie Pietrzyk

Josephine Louise Dabrowski, nee Wysocki

Bill Rasmovicz

Częstotliwość rezonansu (Resonant Frequency)

Wrony (Crows)

John Calvin Rezmerski

Sen o adoracji luminarza (A Dream of Hero Worship)

Kim Roberts

O lesie i zagadkowym pianinie (Mystery Piano in the Woods)

Po zewnętrznej stronie dłoni (The Back of My Hand)

Beverly Rollwagen

Taniec weselny (Wedding Dance)

Thaddeus Rutkowski

Pan Tadeusz

Lisa Siedlarz

Semper Fidelis

Martha Silano

Jak szyć (How to Sew)

John Surowiecki

F.K. (Głupia) F.K. (Stupid Girl)

Margaret Szumowski

Biała Wieża (Biala Vieza)

Reperacja głęboką nocą (Midnight Mending)

Maja Trochimczyk

Ciocia Tonia

Elegia na śmierć mężczyzny, który nie umiał latać (An Elegy for

a Man Who Did Not Fly)

Steven Wingate

Oktet w ostrożnej pochwale niewidzialnego (Octet in Wary Praise of

the Unseen)

Cecilia Woloch

Carpathia

Pocztówka do samej siebie z Podkarpacia. Wiosna (Postcard to

Myself from the Lower Carpathians, Spring)

Pocztówka do X z Warszawy, Ulica Piękna (Postcard to X from

Warsaw, Ulica Piekna („Pretty Street”)

Andrena Zawinski

Tryptyk „Trzy sosny” (Triptych of Three Pines)

Co nam wmówili, w co uwierzyliśmy (What They Told Us, What We

Believed)

Poeta uwodzi (The Poet Driving)

Światło — cień (Chiaroscuro for Reflected Light)

Theodora Ziolkowski Bishop

Matrioszka (Matryoshka Doll)

Kilka słów od tłumacza

Wybór korespondencji redaktora Antologii

z autorami na temat publikacji zbioru w Polsce

autor: Antologia poezji i prozy