Górnośląskie Towarzystwo Literackie w Katowicach
G ó r n o ś l ą s k i e   T o w a r z y s t w o   L i t e r a c k i e   w   Katowicach

AktualnościOgłoszenia

Miesięcznik społeczno-kulturalny ŚLĄSK

Drodzy Czytelnicy!

 

Zapraszamy do zaprenumerowania miesięcznika „Śląsk” na 2018 rok!

Wystarczy wyciąć i wypełnić zamieszczony w miesięczniku blankiet, a następnie dokonać przelewu na wskazane konto.

 

Dokonując przelewu na konto bezpośrednio (bez blankietu, np. poprzez konto elektroniczne) jako nazwę odbiorcy należy wpisać:

Górnośląskie Towarzystwo Literackie

Ul. Juliusza Ligonia 7, 40-036 Katowice

Numer konta, na które należy dokonać wpłaty:

08203000451110000004079490

Tytuł wpłaty:

Prenumerata miesięcznika „Śląsk”

 

Cena prenumeraty, podobnie jak cena pojedynczego egzemplarza nie ulega zmianie!

 

Prenumerata roczna – 84 złote

Prenumerata półroczna – 42 złote

Prenumerata kwartalna – 21 złotych

 

Cena jednego egzemplarza wynosi 7 złotych.

 

Prenumerata redakcyjna gwarantuje systematyczną dostawę pisma do osoby zamawiającej!

 

Dziękujemy wszystkim dotychczasowym prenumeratorom, zapraszamy nowych!

 

POLEĆ „ŚLĄSK” SWOIM ZNAJOMYM I PRZYJACIOŁOM – WSZYSTKIM, KTÓRYCH INTERESUJE ŚLĄSK!

autor: ...